नियमित कक्षाहरु आउँदो माघ ६ गते देखि संचालन हुने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 

January 07, 2019

आदरणीय अभिभावकज्यू,          मिति : २०७५/०९/२३
 
यहाँका नानीहरुको तेश्रो त्रैमासिक परीक्षा आजदेखि समाप्त भएको जानकारी गराउँदै विद्यालयका नियमित कक्षाहरु आउँदो माघ ६ गते देखि संचालन हुने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ । 
 
 प्रिन्सिपल                                                                           
ब्राइट फ्यूचर मा.वि