यहाँका नानीहरुको तृतीय त्रैमशिक परीक्षाको नतिजा वितरण

January 26, 2019

आदरणीय अभिभावकज्यू

यहाँका नानीहरुको तृतीय त्रैमशिक परीक्षाको नतिजा वितरण , शैक्षिक तथा ब्यबसायी शिक्षाको विभिन्न शिप प्रदर्शनी सहित यहि माघ १२ गते सनिबार बिहान ७:३० बजे देखि १०:०० बजे सम्म गरिने भएको हुँदा आ - आफ्ना नानीहरुका साथ अनिवार्य रुपमा बिद्यालयमा उपस्थित भै नतिजा लीई शैक्षिक प्रदर्शनी पनि अवलोकन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

पुनश्च : आ - आफ्ना नानीहरुको माघ महिनाको मासिक शुल्क समेत भुक्तानी गरिदिनु भइ बिद्यालय संचालनमा सहयोग पुर्याई दिनु हुन पनि बिनम्र अनुरोध गर्दछु ।

प्रिन्सिपल ब्राइट फ्युचर मा वि