विद्यालयको नियमित समय परिवर्तन बारे सुचना

November 16, 2019

 

मिति : २०७६-०७-२९ 

आदरणीय अभिभावकज्यु,

हरेक वर्ष झैं विद्यालयको पठन पाठनको नियमित समयमा मंसिर १ गतेबाट परिवर्तन भई कक्षा नर्सरी देखि कक्षा ५ सम्म २:५५ बजे र कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्म ३:३० बजे छुट्टी हुने भएकाले सोही अनुसार आ–आफ्ना नानीहरुलाई लिन आउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

प्रिन्सिपल
ब्राइट फ्युचर मा. वि