School Reopen Notice

January 08, 2020

मिति : २०७६-०९-२२

आदरणीय अभिभावकज्यु,

यहाँका नानीहरुको तृतीय त्रैमासिक परीक्षा आजदेखी समाप्त भएको जानकारी गराउदै बिद्यालयका नियमित कक्षाहरू आउदो माघ ५ गतेदेखी सन्चालन हुने ब्यहोरा पनि जानकारी गराइन्छ |

 

प्रिन्सिपल
ब्राइट फ्युचर मा. वि